IMG_01291-1024x768

Millennium Challenge Account Moldova

Reabilitarea sistemului national de irigatii in beneficiul a 9000 de femieri

 

MISIUNE

Fondul Provocarile Mileniului Moldova (FPM Moldova) este o institutie publica creata de Guvernul Republicii Moldova in baza Hotaririi de Guvern nr. 161 din 04.03.2010 care asigura implementarea eficienta a Acordului „Compact” si a altor proiecte investitionale si de asistenta tehnica.

 

Scopul FPM Moldova este de a acorda asistenta Guvernului Republicii Moldova prin implementarea eficienta a Programului Compact, conform Acordului semnat intre Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Corporatiei Provocarile Mileniului, si Guvernul Republicii Moldova. Institutia isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova, acordurile Corporatiei etc.

 

Printre responsabilitatile Fondului Provocarile Mileniului Moldova se numara monitorizarea si evaluarea implementarii proiectelor si cheltuielilor aferente implementarii activitatilor Programului Compact, gestionarea resurselor si prezentarea rapoartelor partilor interesate, coordonarea activitatilor autoritatilor si institutiilor publice antrenate in implementarea proiectelor in scopul realizarii eficiente si asigurarii sinergiei in cadrul acestora etc.

 

Fondul Provocarile Mileniului Moldova implica cateva organe colegiale, care asigura transparenta si participarea multilaterala in activitatea institutiei. Consiliul de observatori al Institutiei reprezinta organul superior de conducere si supraveghere a acesteia, avand statut de organ independent si decizie definitiva. Consiliul de observatori intruneste reprezentanti ai Guvernului, sectorului privat si societatii civile.

 

SCOP SI OBIECTIVE

 

Tranzitia la Agricultura Performanta este unul dintre cele doua proiecte stipulate de Programul Compact si are ca scop cresterea veniturilor in zonele rurale prin incurajarea agriculturii performante si catalizarea investitiilor in productia cu randament ridicat.

 

Conform estimarilor, de pe urma Proiectului Tranzitia la Agricultura Performanta vor beneficia aproximativ 29.000 de fermieri sau peste 112.000 persoane, in special fermieri si proprietarii de terenuri agricole, intreprinderile agricole si actionarii lor, angajatii intreprinderilor agricole care opereaza in domeniile acoperite de sisteme centralizate de irigare reabilitate, producatorii care cresc sau intentioneaza sa creasca produse cu randament ridicat.

 

In acest scop Proiectul Tranzitia la Agricultura Performanta include patru activitati distincte:
– Reabilitarea sistemelor de irigatii centralizate
– Reforma sectorului de irigatii
– Accesul la finantare agricola
– Cresterea vânzarilor pentru produse agricole cu randament ridicat.

 

Aceste activitati sunt puse in aplicare in parteneriat cu Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Finantelor, Agentia Apele Moldovei, Directia Liniei de Credit. Pentru a atinge obiectivele proiectului companii internationale sunt, de asemenea, contractate intr-un proces competitiv.